Ontbossing: Feiten, Oorzaken En Gevolgen

{h1}

Ontbossing, de permanente vernietiging van bossen om het land beschikbaar te maken voor ander gebruik, wordt beschouwd als een bijdragende factor aan de wereldwijde klimaatverandering.

Ontbossing is de permanente vernietiging van bossen om het land beschikbaar te maken voor ander gebruik. Naar schatting 18 miljoen hectare (7,3 miljoen hectare) bos, dat ongeveer de grootte van het land Panama is, gaat elk jaar verloren, volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Enkele andere statistieken:

 • Ongeveer de helft van de tropische bossen in de wereld is ontruimd, volgens de FAO.
 • Bossen beslaan momenteel ongeveer 30 procent van de landmassa van de wereld, volgens National Geographic.
 • De aarde verliest 18,7 miljoen hectare bos per jaar, wat gelijk is aan 27 voetbalvelden per minuut, volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF).
 • Naar schatting is 15 procent van alle uitstoot van broeikasgassen afkomstig van ontbossing, volgens het WWF.
 • In 2016 bereikte het wereldwijde verlies aan bomen een record van 73,4 miljoen hectare (29,7 miljoen hectare), volgens de Universiteit van Maryland.

Plaats

Ontbossing vindt over de hele wereld plaats, hoewel tropische regenwouden bijzonder doelgericht zijn. Als de huidige ontbossingsniveaus doorgaan, kunnen de regenwouden van de wereld in 100 jaar volledig verdwijnen, aldus National Geographic. Landen met significante ontbossing in 2016 waren Brazilië, Indonesië, Thailand, de Democratische Republiek Congo en andere delen van Afrika, en delen van Oost-Europa, volgens GRID-Arendal, een samenwerkingscentrum van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Het land met de meeste ontbossing is Indonesië. Sinds de vorige eeuw heeft Indonesië ten minste 39 miljoen acres (15,79 miljoen hectare) bosgrond verloren, volgens een studie van de University of Maryland en het World Resource Institute.

Hoewel de ontbossing de afgelopen 50 jaar snel is toegenomen, is dit in de loop van de geschiedenis in de praktijk gebracht. Zo is bijvoorbeeld 90 procent van het inheemse bos van de continentale Verenigde Staten sinds 1600 verwijderd, volgens de Universiteit van Michigan. Het World Resources Institute schat dat het overgrote deel van 's werelds resterende inheemse bos zich bevindt in Canada, Alaska, Rusland en het noordwestelijke Amazonegebied.

Omdat een groot deel van het land een ongebruikelijk warme winter doormaakt, komt de angst voor klimaatverandering voor de geest. Kijk hoe goed je het recente weer, het klimaat en het verschil tussen hen begrijpt.

Start de quiz

Orkaan Irene

0 van de 10 vragen compleet

Weer vs. klimaatverandering: Test jezelf

Omdat een groot deel van het land een ongebruikelijk warme winter doormaakt, komt de angst voor klimaatverandering voor de geest. Kijk hoe goed je het recente weer, het klimaat en het verschil tussen hen begrijpt.

Start Quiz

Orkaan Irene

0 van vragen voltooid

Start Over | Meer quizzen

Oorzaken

Er zijn veel oorzaken van ontbossing. Het WWF & meldt dat de helft van de illegaal uit bossen genomen bomen wordt gebruikt als brandstof.

Enkele andere veel voorkomende redenen zijn:

 • Meer grond beschikbaar maken voor huisvesting en verstedelijking
 • Om hout te rooien om commerciële artikelen zoals papier, meubels en huizen te maken
 • Om ingrediënten te maken die hoog gewaardeerde consumentenartikelen zijn, zoals de olie uit palmbomen
 • Om ruimte te creëren voor veeteelt

Gemeenschappelijke methoden van ontbossing zijn het verbranden van bomen en helder zagen. Deze tactieken verlaten het land volledig onvruchtbaar en zijn controversiële praktijken.

Duidelijk snijden is wanneer grote stukken land in één keer worden weggesneden. Een expert op het gebied van bosbouw, geciteerd door de Natural Resources Defense Council, beschrijft een duidelijke verspaning als 'een ecologisch trauma dat geen precedent kent in de natuur behalve een grote vulkaanuitbarsting'.

Branden kan snel gebeuren, in uitgestrekte stukken land, of langzamer met de slash-and-burn techniek. Slash en burn-landbouw houdt in dat je een stuk bomen kapt, verbrandt en gewassen op het land laat groeien. De as van de verbrande bomen zorgt voor enige voeding voor de planten en het land is onkruidvrij van de verbranding. Wanneer de grond minder voedend wordt en onkruid na jaren van gebruik weer begint te verschijnen, gaan de boeren naar een nieuw stuk land en beginnen het proces opnieuw.

Ontbossing in Brazilië: Luchtfoto van een groot sojaveld dat in het tropische regenwoud eet.

Ontbossing in Brazilië: Luchtfoto van een groot sojaveld dat in het tropische regenwoud eet.

Credit: Voorpagina Shutterstock

Ontbossing en klimaatverandering

Ontbossing wordt beschouwd als een van de factoren die bijdraagt ​​aan de wereldwijde klimaatverandering. Volgens Michael Daley, universitair hoofddocent milieukunde aan het Lasell College in Newton, Massachusetts, is het grootste probleem van ontbossing de impact op de wereldwijde koolstofcyclus. Gasmoleculen die thermische infraroodstraling absorberen, worden broeikasgassen genoemd. Als broeikasgassen voldoende groot zijn, kunnen ze de klimaatverandering forceren, aldus Daley. Terwijl zuurstof (O2) is het tweede meest voorkomende gas in onze atmosfeer, het absorbeert geen thermische infraroodstraling, zoals broeikasgassen. Kooldioxide (CO2) is het meest voorkomende broeikasgas. CO2 is verantwoordelijk voor ongeveer 82,2 procent van alle Amerikaanse broeikasgassen, volgens de Environmental Protection Agency (EPA). Bomen kunnen echter helpen. Ongeveer 300 miljard ton koolstof, 40 keer de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen door fossiele brandstoffen, wordt opgeslagen in bomen, volgens Greenpeace.

De ontbossing van bomen vermindert niet alleen de hoeveelheid opgeslagen koolstof, het geeft ook koolstofdioxide vrij in de lucht. Dit komt omdat wanneer bomen afsterven, ze de opgeslagen koolstof vrijgeven.Volgens de Global Forest Resources Assessment 2010 brengt ontbossing jaarlijks bijna een miljard ton koolstof de atmosfeer in, hoewel het aantal niet zo hoog is als in het vorige decennium. Ontbossing is de op één na grootste door de mens veroorzaakte bron van koolstofdioxide in de atmosfeer (na verbranding van fossiele brandstoffen), variërend tussen 6 procent en 17 procent, blijkt uit een studie die in 2009 in Nature is gepubliceerd.

Koolstof is niet het enige broeikasgas dat wordt aangetast door ontbossing. Waterdamp wordt ook als een broeikasgas beschouwd. "De impact van ontbossing op de uitwisseling van waterdamp en koolstofdioxide tussen de atmosfeer en het landoppervlak is de grootste zorg met betrekking tot het klimaatsysteem," zei Daley. Veranderingen in hun atmosferische concentratie hebben een direct effect op het klimaat.

Ontbossing heeft geleid tot een afname van de wereldwijde dampstromen uit het land met 4 procent, volgens een artikel gepubliceerd door het tijdschrift National Academy of Sciences. Zelfs deze kleine verandering in dampstromen kan natuurlijke weerpatronen verstoren en de huidige klimaatmodellen veranderen.

Andere effecten van ontbossing

Bossen zijn complexe ecosystemen die bijna elke soort op aarde treffen. Wanneer ze zijn aangetast, kan het een verwoestende reeks gebeurtenissen veroorzaken, zowel lokaal als wereldwijd.

Verlies van soorten: Zeventig procent van de planten en dieren in de wereld leven in bossen en verliezen hun habitat aan ontbossing, volgens National Geographic. Verlies van habitat kan leiden tot het uitsterven van soorten. Het heeft ook negatieve gevolgen voor medicinaal onderzoek en lokale populaties die afhankelijk zijn van de dieren en planten in de bossen voor de jacht en de geneeskunde.

Waterfiets: Bomen zijn belangrijk voor de waterkringloop. Ze absorberen regenval en produceren waterdamp die vrijkomt in de atmosfeer. Bomen verminderen ook de vervuiling in water, volgens de North Carolina State University, door vervuilde afvoer te stoppen. In de Amazone wordt meer dan de helft van het water in het ecosysteem binnen de planten gehouden, volgens de National Geographic Society.

Bodem erosie: Boomwortels verankeren de grond. Zonder bomen is de grond vrij om zich te wassen of weg te blazen, wat kan leiden tot vegetatie-groeiproblemen. Het WWF stelt dat wetenschappers schatten dat sinds 1960 een derde van het akkerland van de wereld verloren is gegaan door ontbossing. Na een duidelijke verspaning worden er cashgewassen zoals koffie, soja en palmolie geplant. Het planten van dit soort bomen kan verdere bodemerosie veroorzaken, omdat hun wortels de grond niet kunnen vasthouden. "De situatie in Haïti in vergelijking met de Dominicaanse Republiek is een goed voorbeeld van de belangrijke rol die bossen spelen in de waterkringloop," zei Daley. Beide landen delen hetzelfde eiland, maar Haïti heeft veel minder bosbedekking dan de Dominicaanse Republiek. Als gevolg hiervan heeft Haïti extremere bodemerosie, overstromingen en aardverschuivingen doorstaan.

Levenskwaliteit: Bodemerosie kan ook leiden tot slib dat de meren, beken en andere waterbronnen binnendringt. Dit kan de lokale waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan een slechte gezondheid van de bevolking in het gebied.

De verstoring van inheemse mensen: Veel inheemse stammen leven in de regenwouden van de wereld en hun vernietiging is de vernietiging van de huizen en de manier van leven van deze mensen. De film "Under the Canopy" bijvoorbeeld, bekijkt het Amazone-regenwoud en de mensen die daar wonen, inclusief een inheemse gids genaamd Kamanja Panashekung. "De gemeenschap van Kamanja is een van de meer dan 350 inheemse gemeenschappen in het Amazonegebied die afhankelijk zijn van het regenwoud, zoals we allemaal doen, voor de lucht die we inademen en het water dat we drinken," zei M. Sanjayan, Executive Vice President en senior scientist van Conservation International in een verklaring. [Verken het Amazone-regenwoud met nieuwe virtual-realityfilm]

Tegengaan van ontbossing

Velen geloven dat mensen, om ontbossing tegen te gaan, gewoon meer bomen moeten planten. Hoewel een enorme herbeplantingspoging zou helpen om de problemen die ontbossing veroorzaakt, te verlichten, zou het ze niet allemaal oplossen.

Herbebossing zou het volgende vergemakkelijken:

 • Herstel van de ecosysteemdiensten van bossen, waaronder koolstofopslag, waterfietsen en natuurhabitat
 • Het verminderen van de opbouw van koolstofdioxide in de atmosfeer
 • Heropbouw van wildlife habitats

Herbebossing zal de schade echter niet volledig herstellen. Daley wijst er bijvoorbeeld op dat bossen niet alle koolstofdioxide kunnen afscheiden die mensen uitstoten in de atmosfeer door het verbranden van fossiele brandstoffen en een vermindering van de uitstoot van fossiele brandstoffen. Het is nog steeds noodzakelijk om opbouw in de atmosfeer te voorkomen. Herbebossing zal ook niet helpen met uitsterven als gevolg van ontbossing. "Helaas hebben we de populatie van vele soorten al zo vaak verminderd dat ze misschien niet herstellen, zelfs niet met een enorme inspanning voor herbebossing," vertelde Daley WordsSideKick.com.

Naast herbebossing worden er nog andere tactieken genomen om ontbossing tegen te gaan of te vertragen. Sommigen van hen omvatten het verplaatsen van de menselijke bevolking naar een plantaardig dieet. Dit zou de behoefte aan op te ruimen grond voor het fokken van vee verminderen.

Global Forest Watch heeft ook een project opgestart om ontbossing door bewustwording tegen te gaan. De organisatie maakt gebruik van satelliettechnologie, open data en crowdsourcing om anderen te detecteren en te waarschuwen voor ontbossing. Hun online gemeenschap wordt ook aangemoedigd om hun persoonlijke ervaringen en de negatieve gevolgen van ontbossing te delen.

Aanvullende rapportage door Alina Bradford en Jessie Szalay, bijdragen van WordsSideKick.com

Extra middelen

 • National Geographic: Ontbossingsoverzicht
 • Geconfronteerd met de toekomst: snelle feiten over ontbossing
 • Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties: State of the World's Forests
 • NASA: Oorzaken van ontbossing


Video Supplement: .
Onderzoek


Band Of Gorillas Maakt Comeback In Congo
Band Of Gorillas Maakt Comeback In Congo

Hittebestendig Maïs Kan Toekomstige Hongersnood Voorkomen
Hittebestendig Maïs Kan Toekomstige Hongersnood Voorkomen

Science Nieuws


1 Juli: De Zonsverduistering Die Niemand Zal Zien
1 Juli: De Zonsverduistering Die Niemand Zal Zien

Nyc Rife Met Visfraude: Rapport
Nyc Rife Met Visfraude: Rapport

Feiten Over Cadmium
Feiten Over Cadmium

'Body By Darwin: Hoe Evolutie Onze Geneeskunde Vormt En Medicijnen Transformeert' (Vs 2015): Boekfragment - #4
'Body By Darwin: Hoe Evolutie Onze Geneeskunde Vormt En Medicijnen Transformeert' (Vs 2015): Boekfragment - #4

De Binnenste Temperatuur Van De Aarde Is Genomen: Het Is Heet!
De Binnenste Temperatuur Van De Aarde Is Genomen: Het Is Heet!


WordsSideKick.com
Alle Rechten Voorbehouden!
Reproductie Van Materialen Toegestaan Alleen Prostanovkoy Actieve Link Naar De Site WordsSideKick.com

© 2005–2019 WordsSideKick.com