Hoe Suicide Bombers Werken

{h1}

Zelfmoordterroristen gebruiken een unieke vorm van terrorisme om hun boodschap te verspreiden. Meer informatie over zelfmoordterroristen.

- De sjiitische begrafenisstoet begon zoals elke andere. Pakistaanse rouwdragers droegen het lijk van een gedode islamitische geestelijke door de straten van Dera Ismail Khan. Ze rouwden om nog een dode leider, een ander lijk naar het graf - een verhaal zo oud als de beschaving. Toen deed een andere figuur mee aan de stoet en haastte zich naar het midden van de menigte. De ontstane ontploffing scheurde hun plechtige rite tot bloederige flarden.

Aanvallen zoals dit incident in februari 2009 zijn een schijnbaar veel voorkomende gebeurtenis in de wereld geworden. Mediabeelden van de nasleep, voor alle horror die ze oproepen, zijn bekend: dode lichamen op straat, tientallen lege pantoffels tussen plassen kruipend bloed, getraumatiseerde overlevenden die jammeren in de lucht of gewoon staren in stille shock. Dertig mensen stierven in de aanval. Zestig anderen raakten gewond [bron: Mahshud].

- vanuit een puur strategisch standpunt, zelfmoordaanslagen zijn huiveringwekkend logisch. Door explosieven op een bereidwillige drager te verbergen, kan een factie de dood smokkelen in dichtbevolkte gebieden of in de buurt van belangrijke doelen. De precisie van deze aflevermethode overtreft zelfs de meest geavanceerde raketgeleidingssystemen, waardoor de wil van één persoon de technologische arm van een supermacht kan evenaren. Hoe kan iemand een tegenstander stoppen die al alles heeft opgegeven voor zijn of haar zaak?

Maar emotioneel gezien is de zelfmoordterrorist vaak een harde pil om te slikken. Een man, vrouw of zelfs een kind geeft zijn of haar leven op en sleept daarmee nog meer levens mee. Geconfronteerd met zo'n zinloos bloedbad, schrijven we ze vaak af als gehersenspoelde pionnen en fanatieke monsters.

- Ondanks alle ellende en dood die ze belichamen, zijn zelfmoordterroristen slechts menselijk en zijn ze verre van het product van een bepaalde leeftijd of religie, maar hun wortels duiken diep in de annalen van de geschiedenis.

Sterven voor God

Kunstenaars verbeelden vaak de martelaar van Sint-Bartholomeus gedrapeerd in zijn eigen gevilde huid, bebloed maar toch ongebogen.

Kunstenaars verbeelden vaak de martelaar van Sint-Bartholomeus gedrapeerd in zijn eigen gevilde huid, bebloed maar toch ongebogen.

Om zelfmoordterroristen te begrijpen, moet je het idee begrijpen marteldood. Martelaren verzaken traditioneel hun leven voor een principe of geloof. Door een idee meer te waarderen dan hun eigen bestaan, verhogen ze hun oorzaak.

De ondergang van een martelaar dient als verzamelpunt voor zijn levende landgenoten en als een belediging voor kwelgeesten. Tirannen hebben de neiging om marteling en dood als de ultieme straf voor ongehoorzaamheid te hanteren, maar hoe kunnen ze een volk koeeren dat eerder zou sterven dan zich onderwerpen? Hoe kunnen zij tegengestelde leiders treffen zonder ze om te zetten in nog machtiger martelaren?

De geschiedenisboeken zijn rijp met voorbeelden van martelaarschap: individuen die door mes en vuur zijn gebroken, onderworpen aan onuitsprekelijke kwellingen en verheven tot de status van legende. Hoewel er geen tekort is aan seculiere martelaren, voegt religie een extra dimensie toe aan opoffering.

In de joods-christelijke traditie laat het verhaal van de vurige oven zien wat er kan gebeuren als je God injecteert in een verhaal over het martelaarschap. In het boek Daniël vertelt het verhaal hoe koning Nebukadnezar Sadrach, Mesach en Abednego een keuze gaf: afstand doen van hun joodse geloof of omkomen in een laaiend vuur. De drie jongeren weigerden op te geven en werden in de oven geworpen - alleen om op wonderbaarlijke wijze ongedeerd tevoorschijn te komen. De boodschap was simpel: God beschermt degenen die in zijn naam zouden sterven.

De meeste martelaren profiteren niet van zo'n goddelijke interventie. Toch ontstond al snel het idee onder de Joden dat sterven in de naam van God beloningen zou opleveren in het hiernamaals [bron: Barlow]. In het aangezicht van religieuze vervolging door Seleucidische keizer Antiochus IV Epiphanes (175-164 v. Chr.) Veranderden overtuigingen om degenen die afgeslacht werden te rechtvaardigen vanwege hun overtuigingen.

- De brutaliteit van de Seleucidische keizer bereikte gruwelijke proporties. Hele gezinnen kozen ervoor hun leven te verspelen in plaats van hun geloof. Het verhaal van de negen Maccabees is hiervan een goed voorbeeld. Een vrouw werd gedwongen om getuige te zijn van de brutale foltering en executie van eerst haar man en vervolgens haar zeven zonen. Zowel Book II Maccabees als IV Maccabees vertellen over het lot van de Maccabeen-martelaren, hoewel het vierde boek een nieuw element in het verhaal introduceerde. Toen de folteraars bij de laatste en jongste zoon kwamen, legde het kind zich niet alleen maar toe - hij sprong moedwillig in vuur [bron: Barlow].

Door het martelaarschap bereikte de anderszins verboden daad van zelfmoord een heilige status.

Een opmerking over geslacht

Hoewel de geschiedenis heeft aangetoond dat martelaren en zelfmoordterroristen mannen of vrouwen kunnen zijn, verwijzen we naar de eenzame zelfmoordterrorist of martelaar zoals hij in eenvoudigheidshalve handelt.

Geboorte van de Warrior Martyr

Jihad en heilige oorlog botsen tijdens de Eerste Kruistocht in dit na 1945 beschilderde raam.

Jihad en heilige oorlog botsen tijdens de Eerste Kruistocht in dit na 1945 beschilderde raam.

- Het idee dat het beter is om door je eigen hand te sterven dan door toedoen van een vijand te lijden, kreeg terrein onder de oude Joden. In plaats van zich over te geven aan de Romeinse autoriteiten in 64 na Christus, sloeg een rebellengroep onder Eleazar ben Yair elke laatste man, vrouw en kind onder hen door het zwaard. Tien uitverkoren mannen voerden de bloedige taak uit en toen doodde één man zijn mede-negen. De enige overlevende pleegde zelfmoord, waarbij hij 960 lijken achterliet voor de Romeinen in de vesting Masada [bron: Jewish Virtual Library].

Rond dezelfde tijd wekten christenen ook de woede op van hun Romeinse overheersers. Bekrachtigd door het verhaal van het martelaarschap van Jezus weigerden duizenden volgelingen hun geloof op te geven. In plaats daarvan gaven ze zichzelf over aan executie. Volgens hun overtuigingen bereikten ze onsterfelijkheid in het hiernamaals voor hun opoffering, en velen leven vandaag als legendarische iconen.

In zowel het jodendom als het christendom zien we voorbeelden van het neerleggen van iemands leven in plaats van onderwerpen aan een vijand. In de verhalen van de negen Maccabees en de val van Masada komt zelfmoord zelfs naar voren als een nobele daad. Maar hoe zit het met moorden in de naam van God?

Net zoals de islam in de zevende eeuw ontstond uit de tradities van het jodendom en het christendom, zo ging het ook over de strijd waarmee de gelovigen werden geconfronteerd: heilige oorlog. De term heeft twee connotaties in het Arabisch: een innerlijke worsteling van de ziel en een rechtvaardige strijd in de fysieke wereld. Terwijl critici van de islam vaak de eerste over het hoofd zien, werd de laatste al vroeg een essentieel aspect van het geloof.

Islamitische overtuiging houdt in dat Mohammed zijn eerste heilige visioen ontving in 6 na 629. In 624 vochten de profeet en zijn volgelingen al voor hun leven. Dat jaar scoorden ze hun eerste grote militaire overwinning en versloeg het krachtige Qurayshi-leger van Mekka in de slag om Badr.

In de daaropvolgende jaren zouden de volgelingen van Allah een plaats voor zichzelf uit het door oorlog verscheurde gebied veroveren. Het is niet verrassend dat de Quran gerechtvaardigde defensiegevechten in de naam van het beschermen van de gelovigen, evenals vergelding: "En dood ze wanneer je ze vindt, en verdrijf ze van waar ze je uitdeden... en vecht niet met hen in de Heilige Moskee totdat ze er met je in vechten, dus als ze je (daarin) bevechten, dood ze dan "(Surrah 2: 191).

"Zo," concludeert het vers, "is de vergelding van de ongelovigen."

Suicide Bomber History

Een Amerikaanse marine staat in de gaten als reddingswerkers het puin van de Amerikaanse ambassade in Beiroet doorzoeken voor lichamen na de zelfmoordaanslag in 1983.

Een Amerikaanse marine staat in de gaten als reddingswerkers het puin van de Amerikaanse ambassade in Beiroet doorzoeken voor lichamen na de zelfmoordaanslag in 1983.

Jihad is tot in de achtste eeuw in het Midden-Oosten gewassen. In 1095 lanceerden Europese christenen hun eigen versie van geheiligde oorlogsvoering in de vorm van de kruistochten, een militaire verovering van de heilige landen. Joden, christenen en moslims ontwikkelden allemaal een manier om de dood om te keren door concepten van het hiernamaals en wedergeboorte. Tot op de dag van vandaag is er weinig geweld dat niet kan worden gerechtvaardigd met de juiste heilige geschriften.

Dergelijk geloof, wanneer gecombineerd met voldoende wil, kan een effectief wapen blijken te zijn voor degenen die het hanteren. Toch is er slechts een zo gewillige strijdersmartelaar die kan bereiken met een zwaard of dolk. Buiten de traditionele legerdienst beperkte dit het gebruik van zulke heilige krijgers tot de rol van huurmoordenaar. In feite komt de term zelf van het Perzische woord Hashishin, de naam van een middeleeuwse, radicale sjiitische sekte. Het werk van de Hashishinof Assassins, was de openbare moord op invloedrijke leiders - echte zelfmoordmissies.

De Assassijnen gebruikten hun martelaarstactieken om politieke doeleinden na te streven, het verspreiden van angst en ontzag door de menigte die getuige was van hun aanvallen. De sekte werd uiteindelijk weggevaagd door de binnenvallende Mongoolse hordes in 1257, maar de erfenis zou eeuwen later worden voortgezet.

De ontwikkeling van buskruit maakte het martelaars mogelijk om nog betere resultaten te behalen. Japanse kamikazepiloten gebruikten zelfmoordtactieken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geïnspireerd door toewijding aan hun keizer en hun traditionele erecode, stortten ze vliegtuigen met explosieven rechtstreeks in vijandelijke schepen.

- De eerste bekende moderne zelfmoordaanslag vond plaats in 1981 in Libanon tijdens een burgeroorlog tussen christelijke en islamitische militanten [bron: PBS]. Een eenzame sjiitische zelfmoordterrorist trof de Iraakse ambassade in Beiroet. De Verenigde Staten gingen het volgende jaar het conflict binnen, wat leidde tot beschuldigingen van christelijke vooringenomenheid van moslims in de regio. In 1983 reed een zelfmoordterrorist met een vrachtwagen vol explosieven de Amerikaanse ambassade binnen en doodde 63 mensen [bron: Daragahi].

- Veel historici wijzen op deze incidenten en de geboorte van de moderne zelfmoordterrorist. In de komende decennia zou de wereld dergelijke tactieken in het Midden-Oosten, India, Sri Lanka, Tsjetsjenië en de Verenigde Staten gaan zien.

-

Drugs en martelaarschap

Het Perzische woord Hashishin is afgeleid van het vermeende ritueel gebruik door de Assassijnen van hasjiesj, een krachtige vorm van cannabis.

Inside the Mind of a Suicide Bomber

Een moeder van twee uit Gaza-stad maakt een videoverklaring voor Hamas-dagen voordat ze zichzelf opblaast, vier Israëli's vermoord en zeven anderen verwondt.

Een moeder van twee uit Gaza-stad maakt een videoverklaring voor Hamas-dagen voordat ze zichzelf opblaast, vier Israëli's vermoord en zeven anderen verwondt.

- Zowel de verheerlijking van het martelaarschap als de oprichting ervan als poort naar beloningen in het hiernamaals zijn centrale factoren in de zelfmoordterroristenvergelijking. Ze creëren een mantel van macht en glorie, maar niet iedereen is bereid om het te dragen.

Aan het eind van de jaren negentig wilden de Israëli's graag de psychologie van militante islamitische extremisten begrijpen. Ze ontdekten dat de meeste zelfmoordterroristen die ze onderzochten tussen 18 en 24 [bron: MacFarquhar] waren. Misschien herinner je je hoe het was om een ​​jonge volwassene te zijn - of ervaar het dagelijks. Er is vaak een gevoel van moedeloosheid bij tieners, evenals het gevoel dat de hele wereld zich inspant tegen hun ambities of behoeften.

Combineer deze gevoelens met politieke tirannie of buitenlandse bezetting, en boze jongeren hebben vaak een zeer reële reden om stelling te nemen. In moeilijke tijden zijn ze al een stap dichter bij het accepteren van de rol van de zelfmoordterrorist, maar een extra factor kan helpen dit te stimuleren: persoonlijk verlies. Toen Israëlische psychiaters de levens van zelfmoordterroristen doorzochten, ontdekten ze altijd verbanden met gesneuvelden, gewonden of gevangenen. De schuld werd altijd op Israël gelegd. Hierin neemt zelfmoordaanslagen de extra reden tot wraak.

In de jaren negentig waren de meeste zelfmoordterroristen mannelijk, velen met achtergronden vol armoede en persoonlijke frustratie. Tegenwoordig komen deze individuen van beide geslachten en met verschillende economische achtergronden. Hoewel veel jonge volwassenen zijn, zijn anderen van middelbare leeftijd of zelfs kinderen. Toch blijft het persoonlijk verliesaspect van de zelfmoordterroristenmentaliteit kloppen.

Ze zijn misschien bereid om voor hun zaak te sterven, maar hoe rationaliseren ze het vermoorden van onschuldige burgers? Veel, hoewel niet alle, terroristen vertonen een gebrek aan empathie voor het lijden van anderen, wat tekenen kan zijn van een antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie [bron: Wilson]. Over het algemeen dient de dichotomie van 'wij vs. zij' echter perfect voor terroristische inspanningen. Hoe meer vreemd en ontmenselijkt de "hen" in deze relatie, hoe gemakkelijker het wordt om moord te rationaliseren. In plaats van het zien van relatable mensen gevangen in een stortvloed van cultuur en politiek, zien ze woeste indringers, laffe tirannen of naamloze vreemden.

- Ja, deze rationalisaties hebben over het algemeen versterking nodig om een ​​gewillige zelfmoordterrorist tot wasdom te zien komen. Dit vereist ondersteuning en aanmoediging van een sociaal netwerk. Vlak voor een aanval isoleren de handlers van de bommenwerper het individu van alle contacten met vrienden, familie of de buitenwereld. Vaak filmt de verantwoordelijke organisatie ook een video over martelaarschap. Hoewel deze video's later als propaganda worden gebruikt, dienen ze ook als een point-of-no-return voor de martelaar-in-wording [bron: Hoffman].

Suicide Bomber-technologie

Oezbeekse functionarissen tonen in beslag genomen zelfgemaakte bommen, geweren en zelfmoordjassen op 2 april 2004 in Tasjkent, Oezbekistan.

Oezbeekse functionarissen tonen in beslag genomen zelfgemaakte bommen, geweren en zelfmoordjassen op 2 april 2004 in Tasjkent, Oezbekistan.

-Recruitment- en trainingskosten terzijde, een zelfmoordterrorist draagt ​​over het algemeen een prijskaartje van ongeveer $ 150 [bron: Hoffman]. Gezien het bereik en de aanpassingsmogelijkheden van deze vorm van aanvallen, kun je het voordeel ervan zien, zelfs over hightech wapens. Een goed getrainde en uitgeruste zelfmoordenaar kan op het laatste moment kwetsbare gebieden betreden en zelfs plannen wijzigen, afhankelijk van de veiligheid en de grootte van het publiek.

De hoeveelheid explosieven die wordt gebruikt bij een zelfmoordaanslag varieert van wat je kunt vastmaken aan je persoon tot wat je in een voertuig kunt laden. De terroristische aanslagen van 11 september 2001 hebben aangetoond hoe een zeer succesvolle zelfmoordaanslag commerciële vliegtuigen zou kunnen bewapenen. Voor het individu bestaan ​​er echter twee basismethoden voor zelfmoordaanslagen.

Eén benadering is om een ​​plunjezak te vullen met ongeveer 60 pond (27 kilogram) explosieven en ijzeren granaatscherven, wat bijdraagt ​​aan de dodelijkheid van de bom. De explosieven worden meestal via een paar batterijen en via de broekspijp door een eenvoudig triggerapparaat geleid, meestal verborgen in een zak. Zodra de zelfmoordterrorist op zijn plaats is, hoeft hij alleen maar de schakelaar om te draaien. De tas van de plunjezak is in de loop der tijd minder gangbaar geworden, gezien het extra vermoeden dat de bagage kan introduceren.

De andere methode omvat het gebruik van een speciale riem of vest gedragen onder de kleding van de zelfmoordterrorist. De zakken van deze kleding bevatten explosieven en stukjes granaatscherven, hoewel alles van het polshorloge van de bommenwerper tot zijn botten in essentie granaatscherven wordt met deze tactiek. De explosieven verbinden met een detonator, die op zijn beurt wordt verbonden met een pockettrigger. Een handler begeleidt vaak een zelfmoordterrorist naar de voorgestelde scène van een aanval. Naast het begeleiden en aanmoedigen van de aanvaller, triggert de handler de explosie soms ook op afstand met behulp van een mobiele telefoon of een ander draadloos apparaat.

-De exacte gebruikte explosieven variëren, afhankelijk van wat beschikbaar is. Sommige van de vroegste bommen die tegen Israëliërs werden gebruikt, waren gemaakt van gesmokkelde Egyptische mijnen [bron: MacFarquhar]. In de afgelopen jaren, TNT, plastic explosieven en triacetone triperoxide (TATP) zijn topkeuzes gebleven [bronnen: Hogan, Jha]. Terwijl de terroristentechnologie evolueert, zijn autoriteiten bang voor het gebruik van nog meer geavanceerde explosieven, evenals chemische aanvallen.

-

Werkt Suicide Bombing?

Een Japanse kamikazepiloot sluit zijn erelint aan voordat hij vertrekt op zijn zelfmoordmissie.

Een Japanse kamikazepiloot sluit zijn erelint aan voordat hij vertrekt op zijn zelfmoordmissie.

De moderne wereld is in het derde decennium van zelfmoordaanslagen en er lijkt geen einde in zicht te zijn. Dit leidt tot de onvermijdelijke vraag: werkt de tactiek? Of is het, net als zoveel terroristische daden, een oefening in nutteloosheid - een gewelddadig wraakdrama uitgevoerd in een niet-inzetbare oorlog? Lees Hoe terrorisme werkt, voor meer informatie over de geschiedenis van terrorisme en de filosofie erachter.

Aan de ene kant helpen frequente zelfmoordaanslagen om de meer directe doelen van het terrorisme te bereiken. Hoewel een enkele aanval een bezettende macht waarschijnlijk niet zal verdrijven of politieke of culturele verandering teweeg zal brengen, kan het angst verspreiden en aandacht trekken voor de boodschap van een terroristische organisatie. En in sommige gevallen hebben de groepen achter terroristische aanslagen substantiële zegeclaims gedaan.

Neem Libanon, waar de eerste moderne zelfmoordaanslagen plaatsvonden. Amerikaanse troepen kwamen het land binnen in 1982 om de regio te helpen stabiliseren, maar trokken zich in 1984 terug na verschillende dodelijke zelfmoordaanslagen tegen Amerikaanse en Franse ambassades. In zijn memoires schreef president Ronald Reagan het besluit over het verlies van 241 mariniers in een zelfmoordtruck bombardeer [bron: -Barlow].

-Japanse kamikazetactiek leidde tot een ander besluit van de Amerikaanse troepen in de Tweede Wereldoorlog. Omdat het geloof dat de Japanse neiging tot martelaarschap een landoorlog op het eiland zou veroorzaken te duur zou zijn, stortten de Verenigde Staten in plaats daarvan atoombommen op de dichtbevolkte steden Hiroshima en Nagasaki.

-Suicide-aanvallen kunnen niet alleen je vijand aanmoedigen, maar het ook voor je tegenstander gemakkelijker maken om je te ontmenselijken, wat op zijn beurt de keuze maakt om nog dodelijkere tactieken toe te passen. Dergelijke escalaties kunnen leiden tot eindeloze conflicten en oorlogen van uitroeiing.

-

Zelfmoordbommenwerpers bestrijden

Gemaskerde islamitische militanten dragen valse explosieve gordels tijdens een rally in 2002 in Gaza.

Gemaskerde islamitische militanten dragen valse explosieve gordels tijdens een rally in 2002 in Gaza.

-Terwijl we blijven zoeken naar manieren om dergelijke cycli van geweld te stoppen, werken wetenschappers en wetshandhavingsprofessionals aan het voorkomen van aanvallen.Met het gebruik van verschillende chemische detectoren en radarscanners kunnen we explosieve materialen en elektronische apparaten identificeren, maar hoge kosten voorkomen over het algemeen hun wijdverbreid gebruik. Evenzo kunnen verhoogde menselijke veiligheid en controlepunten zich tot nu toe alleen verspreiden.

Strengere wetshandhaving en raciale profilering zorgen voor extra problemen. In 2005 werd de Londense politie zwaar bekritiseerd vanwege het gebruik van dodelijk geweld tegen een vermoedelijke zelfmoordterrorist. Zeven geweerschoten naar het hoofd later beseften ze dat de verdachte een onschuldige man van Braziliaanse afkomst was. Terwijl het doden van een zelfmoordterrorist voordat hij de trekker overhaalt een soort logica volgt, laat het niet veel ruimte over voor de checks and balances die de meeste vrije samenlevingen van hun regeringen eisen.

Alarmerend genoeg kan een waarschuwing vooraf zelfs tot meer sterfgevallen leiden, volgens een rapport van de National Research Council. Als een dichte menigte tijd had om te vluchten voor een ontploffende zelfmoordterrorist, konden ze het menselijke schild rond de explosie verminderen. Meer fragmenten kunnen mogelijk nog meer mensen schade toebrengen in een grotere straal.

Israëlische kolonisten hebben voorgesteld dode zelfmoordterroristen in varkenslerenzakken te begraven om islamitische zelfmoordaanslagen af ​​te schrikken. De theorie achter deze tactiek is dat voldoende verontreiniging van een dode martelaar het eenrichtingsbiljet naar het paradijs dat het heilige martelaarschap verzekert, teniet doet - of tenminste aspirant-bommenwerpers ervan overtuigen dat dit het geval is [bron: Philips]. Het probleem met deze notie van preventie, naast het verder aanmoedigen van een vijand door wreedheid, is dat het afhangt van een eenvoudig begrip van martelaarschapsideologie. Religieus geloof is niet de primaire motivatie achter elke terrorist, en als iemand terroristisch geloof in de vruchten van het martelaarschap gaat schudden, kun je er zeker van zijn dat het geen ontmenselijkte tegenstander zal zijn die dode landgenoten ontheiligt.

Explosieven hebben het martelaarschap tot een krachtig wapen voor terroristen over de hele wereld gemaakt - een dreiging gebaseerd in een verward web van geloof, politiek, geschiedenis en wetenschap. Of de tactiek echt 'werkt' of niet, is discutabel, maar het blijft zeker bestaan.

-Vraag de links op de volgende pagina om nog meer te leren over terrorisme, explosieven en de geschiedenis van menselijke conflicten.

-


Video Supplement: Sharmeen Obaid Chinoy: Inside a school for suicide bombers.
Onderzoek


'Doomsday Preppers' Maak Je Klaar Voor De Apocalyps
'Doomsday Preppers' Maak Je Klaar Voor De Apocalyps

Geheim Tegen 'Gravity-Defying' Beads Revealed
Geheim Tegen 'Gravity-Defying' Beads Revealed

Science Nieuws


Tick ​​Tock: Nieuwe Aanwijzingen Over Biologische Klokken En Gezondheid
Tick ​​Tock: Nieuwe Aanwijzingen Over Biologische Klokken En Gezondheid

Het Weer Van Vandaag Beïnvloedt De Houding Ten Opzichte Van Het Broeikaseffect
Het Weer Van Vandaag Beïnvloedt De Houding Ten Opzichte Van Het Broeikaseffect

Isis Beschadigd Iconische Monumenten In Het Oude Syrië, Rapporten Say
Isis Beschadigd Iconische Monumenten In Het Oude Syrië, Rapporten Say

Jellyfish Swarms: Bellwethers Of Environmental Change
Jellyfish Swarms: Bellwethers Of Environmental Change

Bijna 19 Voeten! Langste Birmese Python Gevangen In Florida
Bijna 19 Voeten! Langste Birmese Python Gevangen In Florida


WordsSideKick.com
Alle Rechten Voorbehouden!
Reproductie Van Materialen Toegestaan Alleen Prostanovkoy Actieve Link Naar De Site WordsSideKick.com

© 2005–2019 WordsSideKick.com