Geschiedenis Van Het Byzantijnse Rijk (Byzantium)

{h1}

Het byzantijnse rijk, ook wel byzantium genoemd, was de oostelijke helft van het romeinse rijk dat doorging nadat de westelijke helft van het keizerrijk instortte.

Het Byzantijnse rijk, ook wel Byzantium genoemd, was de oostelijke helft van het Romeinse Rijk, gevestigd in Constantinopel (het hedendaagse Istanbul) dat doorging nadat de westelijke helft van het rijk instortte.

Byzantium ging door voor bijna een millennium, totdat Constantinopel zelf viel in een belegering uitgevoerd door het Ottomaanse rijk in 1453. De gouden eeuw van het rijk kwam tijdens het bewind van Justinianus (527-565 na Chr.) Gedurende welke de rijksgebieden zich uitstrekten tot aan West-Europa en de bouwers van de keizer bouwden de Hagia Sophia, een grote kathedraal die er nog steeds staat.

Gedurende hun geschiedenis hebben de mensen van Byzantium zichzelf blijven noemen als "Romeinen", schrijft Timothy Gregory, een professor aan de Ohio State University, in zijn boek "A History of Byzantium" (Wiley-Blackwell, 2010).

Ze noemden zichzelf Romeinen, hoewel de Byzantijnen zelden Rome beheersten, voornamelijk Grieks spraken en in 1204 werden verraden toen kruisvaarders uit het westen Constantinopel plunderden om geld te verdienen.

Origins

Constantijn Ik nam de controle over het Romeinse Rijk na het winnen van de Slag om de Milvian-brug in oktober van AD 312. De gebeurtenissen voor het gevecht zijn doordrenkt van legendes, maar Constantijn zou een soort religieuze ervaring hebben gehad die resulteerde in zijn opwarming tot Christendom. Gregorius merkt op dat hij kort voor zijn dood in A.D. 337 werd gedoopt.

Gregorius merkt op dat Constantijn een aantal belangrijke veranderingen bracht die de basis legden voor het Byzantijnse rijk.

"De belangrijkste van deze veranderingen was de opkomst van het christendom als de favoriete (en vervolgens de officiële) religie van de staat en de oprichting van Constantinopel als het nieuwe stedelijke centrum van het rijk aan de oevers van de Bosporus, halverwege tussen het rijk van alle rijken. grenzen ", schrijft hij.

Constantinopel werd gebouwd op de site van Byzantium, een stedelijk centrum met een lange geschiedenis van eerdere bezetting. De schrijver Sozomen, die in de vijfde eeuw na Christus leefde, beweerde dat de keuze van Constantijn voor zijn nieuwe stad door God werd geïnspireerd.

Constantines dood leidde tot een reeks van kortstondige opvolgers. Theodosius I, die stierf in 395 na Christus, was de laatste enige Romeinse keizer. Na zijn dood werd het rijk in tweeën gesplitst, waarbij de westelijke helft binnen een eeuw instortte maar de oostelijke helft leefde en floreerde, en werd wat we Byzantium noemen.

Justinian I

Justinianus Ik werd keizer in 527. Hoewel er wordt gezegd dat de gouden eeuw van Byzantium plaatsvond tijdens zijn bewind, begon de regering van Justinianus zeker niet als een gouden. Hij kwam aan de macht omdat hij de neef was, en geadopteerde zoon, van zijn oom, Justin I, een paleismilitair die de troon had toegeëigend.

In 532, slechts vijf jaar na zijn regering, werd Constantinopel getroffen door de Nika-rellen (Nika betekent "overwinning" of "veroveren"). De oude wrier Procopius (die leefde in de zesde eeuw na Christus) schreef dat Constantinopel, samen met andere keizerlijke steden, was opgesplitst in twee facties, de "blauwe" en de "groene", die de neiging hadden hun rivaliteit op de renbaan te beëindigen.

Byzantijnse autoriteiten arresteerden leden van de facties en veroordeelden hen om te worden geëxecuteerd. Dat is toen de rel uitbrak; de relschoppers waren boos op Justinianus vanwege de arrestaties, evenals de hoge belastingen die hij oplegde, en probeerden hem omver te werpen.

De 'leden van de twee facties die samen een samenzwering vormen en een wapenstilstand met elkaar uitroepen, grepen de gevangenen en liepen onmiddellijk de gevangenis in en bevrijdden allen die daar in de gevangenis zaten... Vuur werd op de stad toegepast alsof het onder de hand was gevallen van een vijand... "schreef Procopius.

(From History of the Wars, I, xxiv, vertaald door H.B. Dewing, Macmillan, 1914 via de website van Fordham University)

Justinianus moest troepen inzetten om de relschoppers neer te halen, maar hij maakte van de situatie gebruik om iets groots te bouwen. Op de plaats van een verwoeste kerk genaamd de Hagia Sophia ("Heilige Wijsheid") zou hij een nieuwe, veel grootser wordende kathedraal laten bouwen.

"De afmetingen van de Hagia Sophia zijn formidabel voor elke structuur die niet van staal is gemaakt", schrijft Helen Gardner en Fred Kleiner in hun boek "Gardner's Art Through the Ages: A Global History." "In plan is het ongeveer 270 voet (82 meter) lang en 240 voet (73 meter) breed.De koepel heeft een diameter van 108 voet (33 meter) en de kroon stijgt ongeveer 180 voet (55 meter) boven de stoep."

Nadat het gebouwd was, zou Justinianus gezegd hebben: "Salomo, ik heb u overtroffen."

Naast het bouwen van een ongelooflijke kathedraal, hield Justinianus toezicht op een belangrijke territoriale expansie van het rijk, waardoor het terug veroverde grondgebied in Noord-Afrika, Italië (inclusief Rome) en delen van West-Europa. [Verwante: Prachtig Byzantijns mozaïek blootgelegd in Israël]

De intellectuele prestaties van de regering van Justinianus waren ook geweldig en gaan door tot op de dag van vandaag. "Kunst en literatuur bloeiden onder zijn heerschappij en zijn functionarissen voerden een opmerkelijk grondige synthese uit van de Romeinse wet die tot op de dag van vandaag de basis vormde voor de rechtssystemen van een groot deel van Europa", schrijft Gregory.

In 541/542 verscheurde een plaag in het rijk van Justinianus, waardoor de keizer zelf werd getroffen, hoewel hij het overleefde.Echter, "veel van zijn landgenoten niet, en sommige geleerden hebben betoogd dat maar liefst een derde van de bevolking van Constantinopel omgekomen is", schrijft Gregory, erop wijzend dat de ziekte ruwweg elke 15 jaar in de zevende eeuw zou terugkeren.

De verspreiding en de impact van de pest kunnen worden geholpen door een voedseltekort als gevolg van koelere weersomstandigheden. Recent onderzoek suggereert dat het passeren van Halley's komeet in A.D. 536 de aarde bedekte, wat resulteerde in lagere temperaturen. Er is ook gesuggereerd dat een vulkaanuitbarsting in El Salvador heeft bijgedragen aan het koelere weer.

Tegen 1025 strekte het Byzantijnse rijk zich uit over het hedendaagse Turkije, Griekenland en de Balkan.

Tegen 1025 strekte het Byzantijnse rijk zich uit over het hedendaagse Turkije, Griekenland en de Balkan.

Credits: Cplakidas / Creative Commons.

De Byzantijnse donkere leeftijd

De eeuwen na de dood van Justinianus worden soms de Byzantijnse 'Dark Age' genoemd en met goede reden, zoals een reeks tegenslagen het rijk overkwam.

In het westen was veel van het grondgebied dat Justinian gevangen had genomen verloren. Aan het begin van de zevende eeuw was "een groot deel van Italië onder Lombardische heerschappij, Gallië was in handen van Frank en de kustgebieden van Spanje, de laatste verwerving van de herovering van Justinianus, zouden spoedig aan de Visigoten vallen", schrijft Andrew Louth, een professor aan de Durham University, in een hoofdstuk van het boek "The Cambridge History of the Byzantine Empire" (Cambridge University Press, 2008).

Hij merkt ook op dat tussen 630 en 660 een groot deel van het oostelijke grondgebied van het imperium (inclusief Egypte) verloren gaat voor de Arabieren. Dit zette het rijk op een slechte plek.

"Deze radicale omwenteling, samen met de aanhoudende agressie van de Arabieren tegen de resterende Byzantijnse landen en de invallen van Slaven en volken afkomstig van de Midden-Europese steppe in de Balkan, versnelde de overgang van de steden van de oostelijke Mediterrane wereld die al goed was onderweg ", schrijft Louth.

"Tegen het einde van de (zevende) eeuw hadden de steden veel van hun sociale en culturele betekenis verloren en overleefd als versterkte enclaves", ook gebruikt voor markten die hij schrijft. "Zelfs Constantinopel overleefde het nauwelijks, en deed dat in sterk verminderde omstandigheden."

Deze moeilijke tijden droegen misschien bij aan de iconoclasmas die plaatsvonden in de achtste en negende eeuw na Christus. Tijdens deze periodes werd veel Byzantijns religieus werk vernietigd in de angst dat ze ketters waren.

Byzantijnse comeback?

Byzantium keerde nooit terug naar de 'gouden eeuw' die het tijdens de heerschappij van Justinianus had bereikt. Niettemin stabiliseerde de militaire situatie in de negende eeuw en tegen de 11e eeuw had Byzantium een ​​aanzienlijk deel van het grondgebied teruggewonnen dat het had verloren.

Tegen de tijd van de dood van keizer Basilius II in december 1025, was Byzantium na een regeerperiode van bijna 50 jaar "de dominante macht van de Balkan en het Midden-Oosten, met schijnbaar veilige grenzen langs de Donau, in de Armeense hooglanden en daarbuiten Euphrates ", schrijft Michael Angold, een professor aan de Universiteit van Edinburgh, in een apart hoofdstuk van" The Cambridge History of the Byzantine Empire. " Bovendien waren ze erin geslaagd het christendom naar het noorden te verspreiden.

Angold merkt op dat deze comeback, van soorten, op zijn zachtst gezegd zwak was. "Vijftig jaar later vocht Byzantium voor zijn bestaan ​​en zijn grenzen overschreden", schrijft hij. Tegen die tijd trokken nomaden Turkije en de Donau-provincies binnen, terwijl de Noormannen hun Italiaanse grondgebied hadden ingenomen.

Desalniettemin zou het imperium enige schijn van stabiliteit herwinnen en doorgaan tot het met een nieuwe slag in 1204 werd geraakt.

Hier, een enorm mozaïek met geometrische patronen die dateert uit de Byzantijnse periode en zou zijn gebruikt als de vloer van een openbaar gebouw in wat vandaag Kibbutz Bet Qama is, in de B'nei Shimon-gebiedsraad in Israël.

Hier, een enorm mozaïek met geometrische patronen die dateert uit de Byzantijnse periode en zou zijn gebruikt als de vloer van een openbaar gebouw in wat vandaag Kibbutz Bet Qama is, in de B'nei Shimon-gebiedsraad in Israël.

Krediet: Yael Yolovitch, Israel Antiquities Authority

De vierde kruistocht

Een cruciaal moment in de geschiedenis van het Byzantijnse rijk vond plaats in 1204, toen een leger van kruisvaarders uit het westen Constantinopel ontsloeg en een kortstondige linie van heersers installeerde om het te regeren. Het idee dat christenen kruisten tegen andere christenen was zelfs vreemd door de normen van de Middeleeuwen.

Er zijn een aantal redenen waarom dit tot stand kwam. Een belangrijke reden is dat in de decennia voorafgaand aan de plundering, de Byzantijnen vervreemd waren geraakt van hun voormalige bondgenoten in het westen. De orthodoxe kerk brak in 1054 weg van de kerk in Rome en, misschien nog belangrijker, mensen uit het westen werden in 1182 in Constantinopel afgeslacht, deels als reactie op de groeiende invloed van westerse kooplieden en koninkrijken.

Dit betekende dat in 1203, toen een groep contant vastgebonden kruisvaarders op zoek was naar geld om een ​​expeditie naar Egypte te financieren, ze bereid waren Prins Alexius Angelos, een eiser van de Byzantijnse troon, te horen die hen aanmoedigde om voor vertrek naar Constantinopel te reizen naar Egypte.

Als "ze hielpen om hem in Constantinopel te herstellen, zou hij hen 200.000 mark betalen, hen alle benodigdheden geven die ze nodig hadden en een leger van 10.000 man voorzien." Hij zou ook de Grieks-orthodoxe kerk onder het gezag van het pausdom plaatsen ", schrijft Jonathan Phillips, een professor aan de Universiteit van Londen, in een artikel in History Today.

Phillips merkt op dat het Byzantijnse leger in die tijd in slechte staat verkeerde. "De dood van keizer Manuel Comnenus (1143-80) voorspelde een reeks regentschappen, usurpaties en staatsgrepen. Tussen 1180 en 1204 vonden niet minder dan achtenvijftig opstanden of opstanden plaats over het rijk."

Toen de kruisvaarders erin slaagden de stad in 1204 te veroveren, plunderden zij het en plaatsten een nieuwe rij "Latijnse" koningen uit het westen op hun troon.Deze heersers zouden op hun plaats blijven totdat een Griekse generaal genaamd Michael Palaeologus Constantinopel heroverde en Michael VIII kroonde (regeerperiode 1259-1282).

Het einde van het Byzantijnse rijk

Terwijl Constantinopel weer onder controle was van een Griekse heerser, kwam het einde naderbij. Het rijk worstelde zich in de 15e eeuw, waarbij de keizers geleidelijk aan hun belang verloren ten gunste van religieuze functionarissen.

In 1395 moest Patriarch Anthony een toespraak geven waarin hij uitlegde waarom de Byzantijnse keizer nog steeds belangrijk was.

"De heilige keizer heeft een geweldige plek in de kerk, want hij is niet zoals andere heersers of gouverneurs van andere regio's, dit is zo omdat vanaf het begin de keizers het [ware] geloof in de hele bewoonde wereld vestigden en bevestigden..." lees gedeeltelijk.

(Uit het boek Byzantium: Church Society, en Civilization Seen through Contemporary Eyes, University of Chicago Press, 1984, via de website van Fordham University)

In 1453, na een belegering, nam het groeiende Ottomaanse Rijk Constantinopel in beslag, waarmee een einde kwam aan het rijk. Toen de Ottomanen de Hagia Sophia, die bijna duizend jaar eerder was gebouwd, onderzochten, waren ze verbaasd.

"Wat een koepel, die wedijvert in rang met de negen sferen van de hemel! In dit werk heeft een perfecte meester de hele architectuurwetenschap getoond", schreef Ottomaanse historicus Tursun Beg (uit een boek van de British Archaeological Reports series 2005 van Elisabeth Piltz). Ze veranderden de Hagia Sophia in een moskee en voegden vier minaretten toe die meer dan 200 voet (60 meter) van de grond kwamen.

Hoewel het Byzantijnse rijk allang voorbij is, bloeit de stad Constantinopel (nu Istanbul genoemd) en wordt het nog steeds beschouwd als een kruispunt, zowel letterlijk als figuurlijk, tussen Europa en Azië.

- Owen Jarus


Video Supplement: Keerpunten: De val van Constantinopel.
Onderzoek


Foto'S: Oude Griekse Begrafenissen Onthullen Angst Voor De Doden
Foto'S: Oude Griekse Begrafenissen Onthullen Angst Voor De Doden

Nieuwe Theorie Over What Got The Oracle Of Delphi High
Nieuwe Theorie Over What Got The Oracle Of Delphi High

Science Nieuws


Beech Staggerwing
Beech Staggerwing

The Incredible Explosion Of Dog Breeds
The Incredible Explosion Of Dog Breeds

Bijen Zie Kleur 3 Keer Sneller Dan Mensen
Bijen Zie Kleur 3 Keer Sneller Dan Mensen

4 Tips Voor Het Stimuleren Van Uw Immuunsysteem Met Vitamine D
4 Tips Voor Het Stimuleren Van Uw Immuunsysteem Met Vitamine D

Klimaat Desinformatie Blijft Schade Toebrengen Aan Amerikaanse Gemeenschappen (Op-Ed)
Klimaat Desinformatie Blijft Schade Toebrengen Aan Amerikaanse Gemeenschappen (Op-Ed)

WordsSideKick.com
Alle Rechten Voorbehouden!
Reproductie Van Materialen Toegestaan Alleen Prostanovkoy Actieve Link Naar De Site WordsSideKick.com

© 2005–2019 WordsSideKick.com