Nobelprijs Voor De Economie: 1969-Heden

{h1}

Een geschiedenis van winnaars van de nobelprijs voor de economie, waaronder paul krugman, daniel kahneman en milton friedman.

Economie stond niet op de originele lijst met prijzen die Alfred Nobel voor ogen had. In 1968 doneerde de centrale bank van Zweden, Sveriges Riksbank, geld aan de Nobel Foundation om een ​​prijs uit te reiken aan economen. In 1969 werd de eerste Sveriges Riksbank-prijs in de economische wetenschappen in het geheugen van Alfred Nobel toegekend volgens dezelfde criteria als de oorspronkelijke prijzen.

Hier zijn de winnaars van 1969 tot vandaag:

2018: William D. Nordhaus van Yale University en Paul M. Romer van de universiteit van New York hebben gezamenlijk de Sveriges Riksbank-prijs in de economische wetenschappen ontvangen, volgens een verklaring van de Nobelprijs voor de Nobelprijs. Beide economen keken naar een macro-economische analyse op lange termijn, of 'projecties van economische groei', zoals The Wall Street Journal het uitlegde. Nordhaus kreeg de prijs voor "integratie van klimaatverandering" in die projecties, terwijl Romer werd beloond voor "integratie van technologische innovaties" in de economische groeiprognoses.

2017: Richard H. Thaler van de Universiteit van Chicago, Illinois, "voor zijn bijdragen aan de gedragseconomie," volgens een verklaring van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. Thaler integreerde menselijk gedrag en psychologie in de studie van economische besluitvorming. Volgens de Academie: "Door de gevolgen van beperkte rationaliteit, sociale voorkeuren en gebrek aan zelfbeheersing te onderzoeken, heeft hij laten zien hoe deze menselijke eigenschappen systematisch individuele beslissingen en marktresultaten beïnvloeden."

2016: samen met Oliver Hart en Bengt Holmström "voor hun bijdragen aan de contracttheorie", volgens een verklaring van de Nobel Foundation.

2015: Angus Deaton "voor zijn analyse van consumptie, armoede en welzijn", aldus een verklaring van 2015 van de Nobel Foundation.

2014: Jean Tirole "voor zijn analyse van marktmacht en regulering."

2013: Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen en Robert J. Shiller, "voor hun empirische analyse van activaprijzen."

2012: Alvin E. Roth en Lloyd S. Shapley "voor de theorie van stabiele allocaties en de praktijk van marktontwerp."

2011: Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims, "voor hun empirisch onderzoek naar oorzaak en gevolg in de macro-economie."

2010: Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen en Christopher A. Pissarides, "voor hun analyse van markten met zoekfricties."

2009: Elinor Ostrom, "voor haar analyse van economische governance, met name de commons," en Oliver E. Williamson, "voor zijn analyse van economische governance, met name de grenzen van het bedrijf."

2008: Paul Krugman, "voor zijn analyse van handelspatronen en locatie van economische activiteit."

2007: Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin en Roger B. Myerson, "omdat ze de basis hebben gelegd voor de theorie van het mechanismeontwerp."

2006: Edmund S. Phelps, "voor zijn analyse van intertemporele compromissen in macro-economisch beleid."

2005: Robert J. Aumann en Thomas C. Schelling, "omdat we ons begrip van conflicten en samenwerking door middel van gametheoretische analyse hebben verbeterd."

2004: Finn E. Kydland en Edward C. Prescott, "voor hun bijdragen aan de dynamische macro-economie: de tijdconsistentie van het economisch beleid en de drijvende krachten achter zakelijke cycli."

2003: Robert F. Engle III, voor "voor methoden voor het analyseren van economische tijdreeksen met in de tijd variërende volatiliteit (ARCH)," en Clive W.J. Granger, "voor methoden voor het analyseren van economische tijdreeksen met gemeenschappelijke trends (co-integratie)."

2002: Daniel Kahneman, "voor het hebben van geïntegreerde inzichten uit psychologisch onderzoek naar economische wetenschap, vooral met betrekking tot menselijk oordeel en besluitvorming onder onzekerheid," en Vernon L. Smith, "voor het hebben van laboratoriumexperimenten als een hulpmiddel in empirische economische analyse, vooral in de studie van alternatieve marktmechanismen. "

2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence en Joseph E. Stiglitz, "voor hun analyses van markten met asymmetrische informatie."

2000: James J. Heckman, "voor zijn ontwikkeling van theorie en methoden voor het analyseren van selectieve monsters," en Daniel L. McFadden, "voor zijn ontwikkeling van theorie en methoden voor het analyseren van discrete keuze."

1999: Robert A. Mundell, "voor zijn analyse van monetair en fiscaal beleid onder verschillende wisselkoersregimes en zijn analyse van optimale valutagebieden."

1998: Amartya Sen, "voor zijn bijdragen aan de welvaartseconomie."

1997: Robert C. Merton en Myron S. Scholes, "voor een nieuwe methode om de waarde van derivaten te bepalen."

1996: James A. Mirrlees en William Vickrey, "voor hun fundamentele bijdragen aan de economische theorie van incentives onder asymmetrische informatie."

1995: Robert E. Lucas Jr., "omdat het de hypothese van rationele verwachtingen heeft ontwikkeld en toegepast, en daardoor de macro-economische analyse heeft getransformeerd en ons begrip van het economisch beleid heeft verdiept."

1994: John C. Harsanyi, John F. Nash Jr. en Reinhard Selten, "voor hun baanbrekende analyse van evenwichten in de theorie van niet-coöperatieve spellen."

1993: Robert W. Fogel en Douglass C. North, "omdat ze onderzoek in de economische geschiedenis hebben vernieuwd door economische theorie en kwantitatieve methoden toe te passen om economische en institutionele veranderingen te verklaren."

1992: Gary S. Becker, "voor het uitbreiden van het domein van micro-economische analyse tot een breed scala aan menselijk gedrag en interactie, inclusief niet-marktgedrag."

1991: Ronald H.Coase, "voor zijn ontdekking en verduidelijking van het belang van transactiekosten en eigendomsrechten voor de institutionele structuur en het functioneren van de economie."

1990: Harry M. Markowitz, Merton H. Miller en William F. Sharpe, "voor hun baanbrekend werk in de theorie van de financiële economie."

1989: Trygve Haavelmo, "voor zijn verheldering van de fundamenten van de waarschijnlijkheidsrekening van de econometrie en zijn analyses van gelijktijdige economische structuren."

1988: Maurice Allais, "voor zijn baanbrekende bijdragen aan de theorie van markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen."

1987: Robert M. Solow, "voor zijn bijdragen aan de theorie van economische groei."

1986: James M. Buchanan Jr., "voor zijn ontwikkeling van de contractuele en constitutionele grondslagen voor de theorie van economische en politieke besluitvorming."

1985: Franco Modigliani, "voor zijn baanbrekende analyses van sparen en van financiële markten."

1984: Richard Stone, "voor het leveren van fundamentele bijdragen aan de ontwikkeling van systemen van nationale rekeningen en daarmee de basis voor empirische economische analyse aanzienlijk verbeterd."

1983: Gerard Debreu, "omdat hij nieuwe analytische methoden heeft opgenomen in de economische theorie en voor zijn rigoureuze herformulering van de theorie van het algemene evenwicht."

1982: George J. Stigler, "voor zijn baanbrekende studies van industriële structuren, het functioneren van markten en oorzaken en effecten van publieke regulering."

1981: James Tobin, "voor zijn analyse van financiële markten en hun relaties met uitgavenbeslissingen, werkgelegenheid, productie en prijzen."

1980: Lawrence R. Klein, "voor het maken van econometrische modellen en de toepassing op de analyse van economische fluctuaties en economisch beleid."

1979: Theodore W. Schultz en Sir Arthur Lewis, "voor hun baanbrekend onderzoek naar onderzoek naar economische ontwikkeling met bijzondere aandacht voor de problemen van ontwikkelingslanden."

1978: Herbert A. Simon, "voor zijn baanbrekende onderzoek naar het besluitvormingsproces binnen economische organisaties."

1977: Bertil Ohlin en James E. Meade, "voor hun baanbrekende bijdrage aan de theorie van internationale handel en internationale kapitaalbewegingen."

1976: Milton Friedman, "voor zijn prestaties op het gebied van consumptie-analyse, monetaire geschiedenis en theorie en voor zijn demonstratie van de complexiteit van het stabilisatiebeleid."

1975: Leonid Vitaliyevich Kantorovich en Tjalling C. Koopmans, "voor hun bijdragen aan de theorie van optimale toewijzing van middelen."

1974: Gunnar Myrdal en Friedrich August von Hayek, "voor hun pionierswerk in de theorie van geld en economische fluctuaties en voor hun indringende analyse van de onderlinge afhankelijkheid van economische, sociale en institutionele verschijnselen."

1973: Wassily Leontief, "voor de ontwikkeling van de input-outputmethode en voor de toepassing ervan op belangrijke economische problemen."

1972: John R. Hicks en Kenneth J. Arrow, "voor hun baanbrekende bijdragen aan de algemene economische evenwichtstheorie en welzijnstheorie."

1971: Simon Kuznets, "voor zijn empirisch gefundeerde interpretatie van economische groei die heeft geleid tot een nieuw en dieper inzicht in de economische en sociale structuur en het ontwikkelingsproces."

1970: Paul A. Samuelson, "voor het wetenschappelijke werk waardoor hij een statische en dynamische economische theorie heeft ontwikkeld en actief heeft bijgedragen aan het verhogen van het analyseniveau in de economische wetenschap."

1969: Ragnar Frisch en Jan Tinbergen, "voor het ontwikkelen en toepassen van dynamische modellen voor de analyse van economische processen."

Verder lezen:

  • Nobelprijs officiële website


Video Supplement: .
WordsSideKick.com
Alle Rechten Voorbehouden!
Reproductie Van Materialen Toegestaan Alleen Prostanovkoy Actieve Link Naar De Site WordsSideKick.com

© 2005–2019 WordsSideKick.com